?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "//www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> agѶƭ:粉h告诉大家有硒才有健康 - 武汉市龙临化工有限公?/title> <meta name="keywords" content="agѶƭ," /> <link href="/template/NEST60028/lib/css.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/template/NEST60028/lib/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link rel="canonical" href="//www.yozne.com/news/37.html"/> <meta name="robots" content="noarchive"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="top_box"> <div class="top"> <div class="top_l">武汉市龙临化工有限公ؓ您免Ҏ?a href="/">粉h</a>?a href="/supply/">亚硒酔Rh</a>?a href="/news/">氧化?/a>{相关信息发布和最新资讯,敬请xQ?/div> <div class="top_r"> </div> </div> </div> <div class="clearfloat"></div> <div class="logo_box"> <div class="logo"> <div class="logo_l"> <img src="/uploads/logo/20181121120020.png" alt="武汉市龙临化工有限公? width="1000" height="100"/> </div> </div> </div> <div class="nav_box"> <div class="nav"> <ul class="icomc"> <li class="icomc"><a href="//www.yozne.com/" title="ȫ10">ȫ10</a></li> <li class="icomc"><a href="/about/" title="" rel="nofollow">关于我们</a></li> <li class="icomc"><a href="/supply/" title="" rel="nofollow">产品展示</a></li> <li class="icomc"><a href="/news/" title="" rel="nofollow">新闻资讯</a></li> <li class="icomc"><a href="/about/about2.html" title="" rel="nofollow">招兵买马</a></li> <li class="icomc"><a href="/buy/" title="" rel="nofollow">员工天地</a></li> <li class="icomc"><a href="/contact/" title="" rel="nofollow">联系我们</a></li> </ul> </div> </div> <div style="width:100%;overflow-x:hidden;"> <div style="width:1000px;margin:0 auto;"> <div style="width:1920px; height:450px; margin-left:-460px;"> </div> </div> </div> <div class="search_box"> <div class="search"> <div class="search_l">热门关键词: <a href="/key.aspx?k=%b2%a3%c1%a7%d4%ad%c1%cf" rel="nofollow">ȝ原料</a> <a href="/key.aspx?k=%ce%f8%b7%db%bc%db%b8%f1" rel="nofollow">粉h</a> <a href="/key.aspx?k=%c5%a9%d7%ca%b7%ca%c1%cf" rel="nofollow">农资肥料</a> </div> <div class="search_r"> <div class="search-box"> <form name="formSeach" id="formSeach" action="/key.aspx" onSubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" size="25" class="cpkey" value="" /> 站内<input type="radio" name="nest" value="1" checked="CHECKED" /> 站外<input type="radio" name="nest" value="2" /> <input type="image" class="image" onClick="doAdvancedSearchSubmit('')" value="" src="/template/NEST60028/images/btn.jpg" align="top" > </form> </div> </div> </div> </div> <div class="all"> <div class="main"> <div class="main_left"> <div class="leftitem"> <div class="tit">新闻列表</div> <div class="cates"> <dl> <dt><a href="/news/gsxw/" title="粉h告诉大家有硒才有健康">公司新闻</a></dt> <dt><a href="/news/hydt/" title="粉h告诉大家有硒才有健康">行业动?/a></dt> <dt><a href="/news/cjwt/" title="粉h告诉大家有硒才有健康">常见问题</a></dt> </dl> </div> </div> <div class="leftitem"> <div class="tit">热门新闻</div> <div class="lianxi"> <dl> <dd> <a href="/news/96.html" title="武汉氧化铒生产厂家ؓ您介l氧化铒">武汉氧化铒生产厂家ؓ您介...</a><br/> <a href="/news/95.html" title="武汉粉h告诉您一些关于硒_的常识">武汉粉h告诉您一些关...</a><br/> <a href="/news/94.html" title="武汉酸铜hgl硫酔R使用">武汉酸铜hgl硫酔R...</a><br/> <a href="/news/93.html" title="正确认识武汉酸铜的使用">正确认识武汉酸铜的使用...</a><br/> <a href="/news/92.html" title="粉">粉...</a><br/> </dd> </dl> </div> </div> <div class="leftitem"> <div class="tit">联系我们</div> <div class="lianxi"> <dl> <dt><div class="icomc">咨询电话</div> <div class="tel">02783298049</div> </dt> <dd> <p>联系:胡亮</p> <p>手机: 13971393459</p> <p>邮箱: <a href="mailto:longlinchem@163.com" rel="nofollow">longlinchem@163.com</a></p> <p>|址:www.longlinchem.com</p> <p>地址: 湖北省武汉市东西湖区七雄路立方城?/p> </dd> </dl> </div> </div> </div> <div class="main_right"> <div class="sitemap"><a href="//www.yozne.com/" title="ȫ10">ȫ10</a> > <a href="/news/gsxw/">公司新闻</a> > 详细内容</div> <div class="content"> <div class="news_xaingxi"><h1>agѶƭ:粉h告诉大家有硒才有健康</h1></div> <div class="news_author"> 来源Q?a >//www.longlinchem.com/news/37.html</a>   发布旉Q?018-09-30 </div> <div class="news_content"> <p> <a href="//www.yozne.com/">ȫ10</a> www.yozne.com <span style="font-size:14px;">粉h告诉大家有硒才有健康</span><br /> <br /> <span style="font-size:14px;">武汉粉h了解到早?817q_就被hcdC。直?0世纪70q代Q科学家才认识到是人和动物必需的微量元素,有着奇而独特的生理功能。那么,补硒的作用有哪些?</span><br /> <br /> <span style="font-size:14px;">1、硒能提高h体免疫机?/span><br /> <br /> <span style="font-size:14px;">能增强免疫pȝ对进入体内的病毒、异物及体内病变的识别能力,提高免疫pȝl胞增殖、抗体合成以及血液中抗体的水qI提高免疫pȝl胞吞噬、杀菌的能力Q从而提高机体免疫功能?/span><br /> <br /> <span style="font-size:14px;">2、硒能防癌抗?/span><br /> <br /> <span style="font-size:14px;">武汉粉h告诉大加是癌细胞的杀伤剂Q在体内能Ş成抑制癌l胞分裂和增D的内环境。癌症手术后Q补可明显控制病情恶化Q减d疗、放疗的毒副作用Q帮助抗癌药物提高疗效?/span><br /> <p> <br /> </p> <p style="text-align:center;"> <img src="//www.longlinchem.com/uploads/news/20180930092809.jpg" width="222" height="300" title="" align="" alt="" /> </p> <p> <br /> </p> <span style="font-size:14px;">3、硒能防d脑血疾?/span><br /> <br /> <span style="font-size:14px;">补硒能降低血液粘E度、降低血脂,明显降低胆固醇、甘油三脂和低密度脂蛋白水^Q同时明显提高高密度脂蛋白水qI减少血栓Ş成。由于对心脏很好的保护作用,被誉ؓ“心脏的守护”,食补含硒高的食物有助保护心脏?/span><br /> <br /> <span style="font-size:14px;">4、硒能保护肝?/span><br /> <br /> <span style="font-size:14px;">武汉粉h介绍Ch体肝是一个硒库,肝脏中硒度显著高于其它l织器官。硒是营L肝坏死的主要保护因子。肝病越严重Q血含量越低。硒能防治肝炎、预防脂肪肝{?/span><br /> <br /> <span style="font-size:14px;">U技人员大量调查昄Q酒_肝病、肝炎、肝化、肝Ҏ{肝损伤患者体内的比正常人明昑ց低。硒是嗜酒者的保护,适量补硒可以起到加速酒_ֈ解代谢,q而保护肝脏?/span><br /> <br /> <span style="font-size:14px;">5、硒能抗氧化、g~衰?/span><br /> <br /> <span style="font-size:14px;">Z内氧化损伤是人患病、衰老的重要原因。硒能激zMh体自w抗氧化pȝ中的重要物质Q控制和解消氧化损伤Q从而防止疾病,廉人类寿命?/span><br /> <br /> <span style="font-size:14px;">以上是粉h分n的信息,如果惌了解更多Q请x我们Q?/span><br /> <br /> <span style="font-size:14px;"></span></p> </div> <div class="pagess"> <ul class="icomc"><div class="icomc">上一?<a href="38.html">方解石生产厂家浅谈方解石的用途及应用</a></div> <div class="icomc">下一?<a href="36.html">酸锌厂家告诉大家补锌的Ҏ</a></div> </ul> </div> <div class="info_key">相关标签Q?a href='/key.aspx?k=%ce%f8%b7%db%bc%db%b8%f1'>粉h</a>,<a href='/key.aspx?k=%ce%e4%ba%ba%ce%f8%b7%db%bc%db%b8%f1'>武汉粉h</a>,</div> </div> <div class="clear"></div> <div class="cateslist"> <dl> <dt>相关产品</dt> <dd> <div class="img"> <a href="/supply/63.html" title="三井粉" rel="nofollow"><img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/33663/201807061631273723366330679.jpg?path=www.longlinchem.com/uploads/cp/201807061631273723366330679.jpg" title="三井粉" alt="三井粉"/></a> </div> <div class="txt"> <a href="/supply/63.html" title="三井粉" rel="nofollow">三井粉</a> </div> </dd> <dd> <div class="img"> <a href="/supply/45.html" title="住友粉" rel="nofollow"><img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/33663/201806261405012823366316061.jpg?path=www.longlinchem.com/uploads/cp/201806261405012823366316061.jpg" title="住友粉" alt="住友粉"/></a> </div> <div class="txt"> <a href="/supply/45.html" title="住友粉" rel="nofollow">住友粉</a> </div> </dd> <dd> <div class="img"> <a href="/supply/5.html" title="德国黑桶硒_? rel="nofollow"><img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/33663/201806261059281643366313112.jpg?path=www.longlinchem.com/uploads/cp/201806261059281643366313112.jpg" title="德国黑桶硒_? alt="德国黑桶硒_?/></a> </div> <div class="txt"> <a href="/supply/5.html" title="德国黑桶硒_? rel="nofollow">德国黑桶硒_?/a> </div> </dd> <dd> <div class="img"> <a href="/supply/10.html" title="矿业粉" rel="nofollow"><img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/33663/201806261105532293366343824.jpg?path=www.longlinchem.com/uploads/cp/201806261105532293366343824.jpg" title="矿业粉" alt="矿业粉"/></a> </div> <div class="txt"> <a href="/supply/10.html" title="矿业粉" rel="nofollow">矿业粉</a> </div> </dd> </dl> </div> <div class="zklist"> <div class="zklist-T">相关新闻</div> <div class="zklist-C"> <ul class="icomc"> <li class="icomc"><a href="/news/95.html" title="武汉粉h告诉您一些关于硒_的常识" rel="nofollow">武汉粉h告诉您一些关于硒_的常识</a></li> <li class="icomc"><a href="/news/92.html" title="粉" rel="nofollow">粉</a></li> <li class="icomc"><a href="/news/78.html" title="武汉粉h分n粉的性质" rel="nofollow">武汉粉h分n粉的性质</a></li> <li class="icomc"><a href="/news/50.html" title="工业粉h介绍粉主要用途及包装贮运" rel="nofollow">工业粉h介绍粉主要用途及包装贮运</a></li> <li class="icomc"><a href="/news/37.html" title="粉h告诉大家有硒才有健康" rel="nofollow">粉h告诉大家有硒才有健康</a></li> <li class="icomc"><a href="/news/33.html" title="粉h告诉大家重点人群补硒标准" rel="nofollow">粉h告诉大家重点人群补硒标准</a></li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="clearfloat"></div> <div class="footer"> <div class="foot"> <div class="foot_u"> <a href="//www.yozne.com/" title="ȫ10">ȫ10</a>| <a href="/about/" title="" rel="nofollow">关于我们</a>| <a href="/supply/" title="" rel="nofollow">产品展示</a>| <a href="/news/" title="" rel="nofollow">新闻资讯</a>| <a href="/sitemap.html">|站地图</a>| <a href="/sitemap.xml">XML</a>| <a href="/changecity.html">城市分站</a>| <a href="/4g/" target="_blank">手机|站</a>| <a href="/contact/" title="" rel="nofollow">联系我们</a> </div> <div class="foot_d"> <div class="foot_l"> Copyright©www.longlinchem.com(<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent" rel="nofollow">复制链接</a>) 武汉市龙临化工有限公? <br /> 氧化铒生产厂家哪家好Q供应订做多钱Q亚酸钠生产厂家怎么P诚信公司专业以批发h格大量现货提供亚酸钠厂家、工业硒_h根{氧化铒h、二氧化h格等品质优良的品及报hQ欢q来는产定Ӟ<br /> 备案P<a target="_blank" rel="nofollow">鄂ICP?2007026?1</a>   Powered by<a href="//www.yozne.com/" title="ȫ10">ȫ10</a>   地址Q湖北省武汉市东西湖Z雄\立方城内  全国服务热线Q?2783298049  邮箱Q?a href="mailto:longlinchem@163.com">longlinchem@163.com</a> <br /> <p>热门城市推广:</p> <p><a target="_blank">技术支持:武汉|站优化</a></p> </div> <div class="foot_r"><img src="/template/NEST60028/images/weix.jpg" width="125" height="125" alt="" /></div> </div> </div> </div> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "") ? "//js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = '//push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>