?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "//www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> agѶ:武汉农资肥料厂家分nQؓ什么农资肥料差不多Qh格却悬殊很大 - 武汉市龙临化工有限公?/title> <meta name="keywords" content="agѶ," /> <link href="/template/NEST60028/lib/css.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/template/NEST60028/lib/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link rel="canonical" href="//www.yozne.com/news/67.html"/> <meta name="robots" content="noarchive"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="top_box"> <div class="top"> <div class="top_l">武汉市龙临化工有限公ؓ您免Ҏ?a href="/">粉h</a>?a href="/supply/">亚硒酔Rh</a>?a href="/news/">氧化?/a>{相关信息发布和最新资讯,敬请xQ?/div> <div class="top_r"> </div> </div> </div> <div class="clearfloat"></div> <div class="logo_box"> <div class="logo"> <div class="logo_l"> <img src="/uploads/logo/20181121120020.png" alt="武汉市龙临化工有限公? width="1000" height="100"/> </div> </div> </div> <div class="nav_box"> <div class="nav"> <ul class="pvfb"> <li class="pvfb"><a href="//www.yozne.com/" title="agѶ">agѶ</a></li> <li class="pvfb"><a href="/about/" title="" rel="nofollow">关于我们</a></li> <li class="pvfb"><a href="/supply/" title="" rel="nofollow">产品展示</a></li> <li class="pvfb"><a href="/news/" title="" rel="nofollow">新闻资讯</a></li> <li class="pvfb"><a href="/about/about2.html" title="" rel="nofollow">招兵买马</a></li> <li class="pvfb"><a href="/buy/" title="" rel="nofollow">员工天地</a></li> <li class="pvfb"><a href="/contact/" title="" rel="nofollow">联系我们</a></li> </ul> </div> </div> <div style="width:100%;overflow-x:hidden;"> <div style="width:1000px;margin:0 auto;"> <div style="width:1920px; height:450px; margin-left:-460px;"> </div> </div> </div> <div class="search_box"> <div class="search"> <div class="search_l">热门关键词: <a href="/key.aspx?k=%b2%a3%c1%a7%d4%ad%c1%cf" rel="nofollow">ȝ原料</a> <a href="/key.aspx?k=%ce%f8%b7%db%bc%db%b8%f1" rel="nofollow">粉h</a> <a href="/key.aspx?k=%c5%a9%d7%ca%b7%ca%c1%cf" rel="nofollow">农资肥料</a> </div> <div class="search_r"> <div class="search-box"> <form name="formSeach" id="formSeach" action="/key.aspx" onSubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" size="25" class="cpkey" value="" /> 站内<input type="radio" name="nest" value="1" checked="CHECKED" /> 站外<input type="radio" name="nest" value="2" /> <input type="image" class="image" onClick="doAdvancedSearchSubmit('')" value="" src="/template/NEST60028/images/btn.jpg" align="top" > </form> </div> </div> </div> </div> <div class="all"> <div class="main"> <div class="main_left"> <div class="leftitem"> <div class="tit">新闻列表</div> <div class="cates"> <dl> <dt><a href="/news/gsxw/" title="武汉农资肥料厂家分nQؓ什么农资肥料差不多Qh格却悬殊很大">公司新闻</a></dt> <dt><a href="/news/hydt/" title="武汉农资肥料厂家分nQؓ什么农资肥料差不多Qh格却悬殊很大">行业动?/a></dt> <dt><a href="/news/cjwt/" title="武汉农资肥料厂家分nQؓ什么农资肥料差不多Qh格却悬殊很大">常见问题</a></dt> </dl> </div> </div> <div class="leftitem"> <div class="tit">热门新闻</div> <div class="lianxi"> <dl> <dd> <a href="/news/94.html" title="武汉酸铜hgl硫酔R使用">武汉酸铜hgl硫酔R...</a><br/> <a href="/news/93.html" title="正确认识武汉酸铜的使用">正确认识武汉酸铜的使用...</a><br/> <a href="/news/92.html" title="粉">粉...</a><br/> <a href="/news/91.html" title="亚硒酔R的用方法及注意事项">亚硒酔R的用方法及注意...</a><br/> <a href="/news/90.html" title="盐湖酸?>盐湖酸?..</a><br/> </dd> </dl> </div> </div> <div class="leftitem"> <div class="tit">联系我们</div> <div class="lianxi"> <dl> <dt><div class="pvfb">咨询电话</div> <div class="tel">02783298049</div> </dt> <dd> <p>联系:胡亮</p> <p>手机: 13971393459</p> <p>邮箱: <a href="mailto:longlinchem@163.com" rel="nofollow">longlinchem@163.com</a></p> <p>|址:agѶ www.yozne.com</p> <p>地址: 湖北省武汉市东西湖区七雄路立方城?/p> </dd> </dl> </div> </div> </div> <div class="main_right"> <div class="sitemap"><a href="//www.yozne.com/" title="agѶ">agѶ</a> > <a href="/news/cjwt/">常见问题</a> > 详细内容</div> <div class="content"> <div class="news_xaingxi"><h1>agѶ:武汉农资肥料厂家分nQؓ什么农资肥料差不多Qh格却悬殊很大</h1></div> <div class="news_author"> 来源Q?a href='//www.yozne.com/news/67.html'>//www.yozne.com/news/67.html</a>   发布旉Q?019-05-06 </div> <div class="news_content"> <p> <a href="//www.yozne.com/">agѶ</a> www.yozne.com 武汉农资肥料厂家分nQؓ什么农资肥料差不多Qh格却悬殊很大<br /> 一.肥料都有哪些U类呢:<br /> 肥料按含氮磷钄U类Q可以分为单一元素肥,氮肥比如素Q碳铵,氯化铵,酸늭Q单一有普钙;单一钾肥有硫酔R、氯化钾。含有ۼ两U元素的Q有酸一铵,二铵Q硝酸磷Q同时含有ۼ钾三元素的更多了Q就是我们常说的复合肥,复合肥配方多U多P可以Zؓ的进行控Ӟ保守估计Q目前市Z有成百上前种肥料配方?br /> ?肥料的原料有哪些<br /> 不管是哪U肥料,其肥原料来源无外乎素、氯化铵{。这里要说一下,采用素的成本相Ҏ较高些,因ؓ素h2100?吨,氯化铵h格才700左右。钾肥原料主要有酸钑֒氯化钾、硝酔RQ氯化钾h?500左右Q硫酔Rh则要3000左右。磷肥主要原料是酸一c有和生物菌肥除外?br /> ?肥料的加工工艺有哪些<br /> 复合肥料常见的生产工艺,有}化造粒Q滚{造粒Q高塔喷造粒Q缓控释肥等。采用不同的生工艺Q制造成本不同,h自然不一栗即使是同样的配方,同样的养分含量,h也会不一栗比如三?5普通氯基复合肥Q一袋的h?20左右。但是,如果是三?5是纯基的,或者是硫基的Q那120׃不到了,可能?35Q或?40。如果是三个15的掺淯Q一袋就要不?20元了?br /> ?Z么肥料的h千差万别?br /> 除了上面提到的,肥料的加工原料和生工艺会直接媄响肥料的h之外Q特D肥料、或者高端的水溶肥、高度的叶面肥{,因其U技含量不同Q所d成分不同Qhg大有不同。比如同h28-6-6的玉cQ如果是~控释的Qh格就高。在普通肥料里面通过d黄腐酸、或者中微量元素Qhg更高。但是,编提醒大家Q在购买肥料的时候,一定要认准正规公司Q大品牌的品,市面上很多小公司Q只是ؓ了炒作概念,虚假、夸大肥料成分,其实里面q未dM有效成分Q坑农、害农。其ơ,q有一点,目前市面上炒作的有机肥,生物菌肥Q不能说没有效果Q但是科学兴农在q里提醒大家Q不要盲目购买市面上的生物菌肥或者有Q这些肥料的生成本极低Q但是零售h格却高的谱?br /> 最后,目前市面上有些厂家做q告Q做宣传Q肥料里面添加的有特D的成分可以提高肥料的利用率Q这一点,是由U学依据的。普通ۼ钾复合肥的利用率均不是很高Q比如尿素的利用率也只有35-40%左右Q一些厂安过技术力量,在肥料里d增效剂,可以显著的提高ۼ钾利用率,所以添加有q种成分的肥料hD然也较高?br /> <p> 武汉市龙临化工有限公ؓ您农资肥料厂家、亚酸钠h根{氧化铒{相关信息发布和行业资讯Q敬请关注! </p> <p> <img src="/uploads/image/20190506/20190506154412_0670.jpg" alt="" /> </p></p> </div> <div class="pagess"> <ul class="pvfb"><div class="pvfb">上一?<a href="68.html">武汉氢氧化钠分n氢氧化钠q泛的应?/a></div> <div class="pvfb">下一?<a href="66.html">q氧化铒的用途和制备来源</a></div> </ul> </div> <div class="info_key">相关标签Q?a href='/key.aspx?k=%c5%a9%d7%ca%b7%ca%c1%cf'>农资肥料</a>,<a href='/key.aspx?k=%c5%a9%d7%ca%c5%a9%d2%a9%bb%af%b7%ca'>农资农药化肥</a>,<a href='/key.aspx?k=%c5%a9%d7%ca%bb%af%b7%ca%bc%db%b8%f1'>农资化肥h</a>,</div> </div> <div class="clear"></div> <div class="cateslist"> <dl> <dt>相关产品</dt> <dd> <div class="img"> <a href="/supply/65.html" title="盐湖酸?" rel="nofollow"><img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/33663/201807311611108113366316637.jpg?path=www.longlinchem.com/uploads/cp/201807311611108113366316637.jpg" title="盐湖酸?" alt="盐湖酸?"/></a> </div> <div class="txt"> <a href="/supply/65.html" title="盐湖酸?" rel="nofollow">盐湖酸?</a> </div> </dd> <dd> <div class="img"> <a href="/supply/57.html" title="酸? rel="nofollow"><img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/33663/201807061547247503366338462.jpg?path=www.longlinchem.com/uploads/cp/201807061547247503366338462.jpg" title="酸? alt="酸?/></a> </div> <div class="txt"> <a href="/supply/57.html" title="酸? rel="nofollow">酸?/a> </div> </dd> <dd> <div class="img"> <a href="/supply/54.html" title="酸二氢? rel="nofollow"><img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/33663/201807061540440363366318028.jpg?path=www.longlinchem.com/uploads/cp/201807061540440363366318028.jpg" title="酸二氢? alt="酸二氢?/></a> </div> <div class="txt"> <a href="/supply/54.html" title="酸二氢? rel="nofollow">酸二氢?/a> </div> </dd> <dd> <div class="img"> <a href="/supply/33.html" title="酸" rel="nofollow"><img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/33663/201806261353033023366317572.jpg?path=www.longlinchem.com/uploads/cp/201806261353033023366317572.jpg" title="酸" alt="酸"/></a> </div> <div class="txt"> <a href="/supply/33.html" title="酸" rel="nofollow">酸</a> </div> </dd> </dl> </div> <div class="zklist"> <div class="zklist-T">相关新闻</div> <div class="zklist-C"> <ul class="pvfb"> <li class="pvfb"><a href="/news/67.html" title="武汉农资肥料厂家分nQؓ什么农资肥料差不多Qh格却悬殊很大" rel="nofollow">武汉农资肥料厂家分nQؓ什么农资肥料差不多Qh格却悬殊很大</a></li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="clearfloat"></div> <div class="footer"> <div class="foot"> <div class="foot_u"> <a href="//www.yozne.com/" title="agѶ">agѶ</a>| <a href="/about/" title="" rel="nofollow">关于我们</a>| <a href="/supply/" title="" rel="nofollow">产品展示</a>| <a href="/news/" title="" rel="nofollow">新闻资讯</a>| <a href="/sitemap.html">|站地图</a>| <a href="/sitemap.xml">XML</a>| <a href="/changecity.html">城市分站</a>| <a href="/4g/" target="_blank">手机|站</a>| <a href="/contact/" title="" rel="nofollow">联系我们</a> </div> <div class="foot_d"> <div class="foot_l"> Copyright©agѶ www.yozne.com(<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent" rel="nofollow">复制链接</a>) 武汉市龙临化工有限公? <br /> 氧化铒生产厂家哪家好Q供应订做多钱Q亚酸钠生产厂家怎么P诚信公司专业以批发h格大量现货提供亚酸钠厂家、工业硒_h根{氧化铒h、二氧化h格等品质优良的品及报hQ欢q来는产定Ӟ<br /> 备案P<a target="_blank" rel="nofollow">鄂ICP?2007026?1</a>   Powered by<a href="//www.yozne.com/" title="agѶ">agѶ</a>   地址Q湖北省武汉市东西湖Z雄\立方城内  全国服务热线Q?2783298049  邮箱Q?a href="mailto:longlinchem@163.com">longlinchem@163.com</a> <br /> <p>热门城市推广:</p> <p><a target="_blank">技术支持:武汉|站优化</a></p> </div> <div class="foot_r"><img src="/template/NEST60028/images/weix.jpg" width="125" height="125" alt="" /></div> </div> </div> </div> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "") ? "//js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = '//push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>